Nagłośnienie · oświetlenie · sprzęt dyskotekowy efekty · sprzęt audio · największy sklep w Polsce

pl de hu cz i

Twój koszyk jest pusty

Opakowania

Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi podlega tym samym zasadom
postępowania, co i odpady. Zatem w zakresie odpadów opakowaniowych także
obowiązuje nw. hierarchia:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów.
2. Ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko.
3. Zbieranie bądź magazynowanie odpadów, selekcjonowanie odpadów do
wykorzystania lub unieszkodliwiania.
4. Wykorzystywanie (utylizacja, recykling, odzysk) odpadów w miejscu ich
powstawania, a jeżeli to nie jest możliwe – to przekazanie ich innym
posiadaczom, czyli poza teren zakładu w którym powstały, do
wykorzystania.
5. Unieszkodliwianie odpadów w miejscu ich powstawania, a jeżeli to nie jest
możliwe – to przekazanie ich innym posiadaczom, czyli poza teren zakładu
w którym powstały, do unieszkodliwienia innego niż składowanie.

Konsumenci powinni SEGREGOWAĆ odpady, czyli wrzucać do odpowiednich pojemników, aby mogły one trafić do recyklerów, tj: makulatura do papierni, odpady
z opakowań ze szkła do hut, a odpady opakowaniowe z tworzyw do firm, które zajmują się ich przerobieniem na granulaty czy paliwa, itd. Jednocześnie odpady, których nie opłaca się segregować powinny zostać spalone z odzyskiem energii w profesjonalnych spalarniach odpadów komunalnych.

 

WZORY OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ OKREŚLAJĄCE RODZAJ MATERIAŁÓW WYKORZYSTANYCH DO PRODUKCJI OPAKOWANIA

 

Aluminium

 

 Politereftalan etylenu

Polietylen dużej gęstości

Polichlorek winylu

Polietylen małej gęstości

 

Polipropylen

Polistyren

 

 

 WZÓR OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ OKREŚLAJĄCY MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO UŻYTKU OPAKOWANIA

 

WZÓR OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ OKREŚLAJĄCY PRZYDATNOŚĆ OPAKOWANIA DO RECYKLINGU